Hero image Blue Chili Creative

User experience design

Voor praktisch elk project is een goed interactief ontwerp onontbeerlijk. Het bepaalt welke functionaliteiten er op de site of applicatie komen en hoe deze precies gaan werken. Van belang is: Wat wil/verwacht de bezoeker, wat wil jij dat de bezoeker doet.. en hoe?

Om deze vragen te bantwoorden gebruiken we uw kennis van de klant, webstatistieken, zoekmachine data, uw marketingplannen en een goede brainstorm.